Tlak v kapalinách a plynech

 

Tlak plynu p je určen podílem tlakové síly F, která působí kolmo na rovinnou plochu kapaliny a obsahem S této plochy.

*    Jednotka a její rozměr:

Tlak v kapalině může být vyvolán:

Tlak měříme manometry:

 

Vlastnosti kapalin a plynů  Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou