Adiabatický děj s ideálním plynem

 

Q = 0

ΔU = W

Při adiabatickém stlačení plynu v tepelně izolované nádobě se působením vnější síly koná práce; teplota plynu i vnitřní energie plynu se zvětšuje.

Při adiabatickém rozpínání plynu koná práci plyn; teplota plynu i jeho vnitřní energie se při tom zmenšuje.

 

Vysvětlení:

 

Platí Poissonův zákon:

p1V1κ = p2V2κ     tedy:   pVκ = konst.

kde κ (kapa) je Poissonova konstanta

κ > 1

Zákon lze vyjádřit graficky adiabatou /a/ (v porovnání s izotermou/i/) v tzv. p-V diagramu - viz. obr.:

 

Hodnoty pro jednotlivé plyny – tabulky:
Praktické užití:

 

Stavové změny z energetického hlediska  Plyn při nízkém a vysokém tlaku