Izochorický děj s ideálním plynem

 

 

Odvození základního zákona:

Vyjdeme z rovnice:

protože: V1 = V2

vychází po dosazení a úpravě:

 

Při izochorickém ději s ideálním plynem o stálé hmotnosti plynu je tlak plynu přímo úměrný jeho termodynamické teplotě – Charlesův zákon.

Zákon lze vyjádřit graficky izochorou v tzv. p-V diagramu - viz. obr.:

 

Izotermický děj s ideálním plynem  Izobarický děj s ideálním plynem